Oceňování nemovitostí

  • Znalecké posudky pro daňové účely při prodeji, darování a dědictví.
  • Tržní ocenění nemovitostí pro úvěrové řízení, stanovení kupní ceny, vypořádání spoluvlastnictví.
  • Ocenění nemovitostí pro nepeněžitý vklad do společnosti.
  • Ocenění nemovitostí pro konkurzní řízení.
  • Stanovení ceny nemovitosti pro daňové odpisy.