Speciální ochranná dezinfekce proti virům, bakteriím apod.

Provádíme odbornou dezinfekci proti virům, bakteriím, choroboplodným zárodkům, mikroorganizmům a plísním na základě osvědčení o odborné způsobilosti podle §58 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vhodné pro místa se zvýšeným pohybem osob např.: úřady a instituce, vysokoškolské koleje, obchody apod.

Kontaktujte nás