Postup naší práce

  • Prohlídka nemovitosti.
  • Určení druhu a rozsahu práce.
  • Stanovení harmonogramu a postupu práce.
  • Konzultace se zákazníkem.
  • Stanovení ceny práce.
  • Provedení práce.
  • Vyhodnocení kvality provedení práce.
  • Předání hotové práce.